Det frie valg

Denne model er ikke et opgør med et samfund som er skattefinansieret, men det vil gøre meget for at sikre bedre ydelser til en lavere pris, samtidig med at borgerne vil føle sig stærkere og betydningsfulde i deres egen hverdag.

Hvis borgeren selv skal vælge hvem der leverer en ydelse, så er der behov for at borgeren kan skaffe sig indblik i sine muligheder, samt vurdere leverandøren, typisk baseret på leverandørens tidligere arbejde.

En effektiv måde at gøre dette på, er at facilitere online portaler (der også kan være flere af, data udstilles blot til dem) hvor borgere kan vurdere leverandører og leverandører kan tage til genmæle når de udsættes for kritik.

Der er også behov for at borgeren har flere leverandører at vælge imellem, så en svag leverandør kan fravælges til fordel for en bedre.

Hvis samfundet har påtaget sig fordelingen af visse ydelser, så bør det i det mindste give valget af leverandøren tilbage til borgeren, samt give borgeren et incentiv til at vælge en løsning som er fordelagtig for samfundet.

Dette vil gøre det muligt for de bedste løsninger at vokse frem, og samtidig holde behovet for samfundsstyrede kontrolordninger nede.

I samfundet Danmark har borgerne kun i ringe grad noget at vælge imellem. Og det er ofte med meget ringe indblik, at borgeren skal træffe valg af leverandør. Der er samtidig et enormt bureaukrati pålagt leverandøren, for at sikre at samfundet ikke bliver snydt.

Hvis vi skal ændre denne udvikling og i større grad lægge det frie valg over til borgeren, skal samfundet gøre disse tiltag:

  1. Når borgeren er visiteret til at modtage en ydelse, så lad borgeren vælge leverandøren selv.
  2. Udstil oplysninger om leverandører og ydelser, så de kan vises online og vurderes af brugerne.
  3. Reducér den tunge, brede, generelle kontrol af alle leverandører.
  4. Indret mekanismer som belønner borgeren for at vælge løsninger som styrker samfundet.
  5. Udbyd en ydelse til borgerne, som støtter dem i sager hvor en leverandør har gjort skade på borgeren.

Samfundet vil være nødsaget til at sætte et budget for hver ydelse og kan som udgangspunkt sætte dette til det nuværende omkostningsniveau. Hvis brugeren vælger en leverandør, som leverer til under dette niveau, bør borgeren belønnes proportionelt. – Denne proces vil være løbende og er for kompleks til at kunne beskrives i få sætninger.

Jeg håber at vores kommende regering vil skabe de nødvendige instrumenter, så vores borgere kan tage dem i brug. Kommunerne og regionerne vil skulle agere som leverandører, men så er døren åben for at nye aktører kan melde sig på banen.

Magten skal ligge hos borgeren!

Skriv en kommentar